UOTBIH

OSNIVAČI I ČLANOVI UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA:
Mirza Bišćević OsnivačPredsjednik UOTBiH
Slavko Manojlović OsnivačPredsjednik Upravnog odbora
Zdenko Ostojić OsnivačPredsjednik Nadzornog odbora
Meho Kovačević UO-član
Goran Moro UO-član
Predrag Grubor UO-član
Sahmir Šadić UO-član
Marko Ostojić NO-član
Zoran Bjelogrlić NO-član
Bojan Kuzmanović Generalni Sekretar
ČLANOVI SKUPŠTINE:
Tarik Kapidžić Predsjednik Skupštine
Svemir Čustović
Mirsad Fazlić
Semin Bećirbegović
Senad Maksić
Šukrija Đozić
Ćamil Habul
Bjeković Goran
Siniša Bijeljac
Petar Cvijić
Milorad Maran
Igor Popović
Dragan Đorđić
Dejan Ćurlik
Nebojša Mraović
Zdenko Ostojić
Jerko Prlić
Maki Grle
Goran Moro
Juka Kristijan