UOTBIH

Razvijanje etičke svijesti, morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika.