UOTBIH

 • Artroskopija koljena

  Artroskopski se mogu pregledati gotovi svi zglobovi u tijelu. Danas su u širokoj primjeni artroskopije koljena, ramena, ručnog i skočnog zgloba a u nešto manjoj i kuka, lakta, malih zglobova i kičmenog stuba. Savremena dijagnostika i liječenje praktično cjelokupne patologije i povreda koljena ne može se zamisliti bez artroskopije i artroskopske hirurgije.

 • Kongres ortopeda i traumatologa BiH na Jahorini okupio više od 400 učesnika iz zemlje i svijeta

  U organizaciji Udruženja ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine (UOTBIH ), sinoć je na Jahorini otvoren 3. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.

  Dvije sale

  Pozitivna iskustva učesnika sa prethodnih kongresa, bila su dobar razlog da se i ovaj put na poziv organizatora odazovu ortopedi i traumatolozi iz cijele zemlje i regiona (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Sj. Makedonija, EU, SAD).

  Kongres ima rekordan broj učesnika , više od 400, a prijavljenih radova je više od 200 , koji će za vrijeme ovog trodnevnog kongresa biti prezentirani u dvije sale i preko on-line platforme.

  Naglasak je dat onim temama koje je Predsjedništvo Udruženja ocijenilo posebno korisnim: Dječija ortopedija, Sportska medicina, Artroskopija koljena, ramena i kuka, Regenerativna medicina, Spinalna hirurgija, Artroplastika kuka, koljena i ramena, Stopalo, Šaka, Povrede nadlaktice i podlaktice, te natkoljenice i potkoljenice, Tumori i infekcije, Bazična istraživanja, Anestezija, Terapija bola, Rehabilitacija, Komplikacije u ortopediji, Sestinska sesija, Ortopedija u Covidu, Prikazi slučajeva, te sesija o Bolnom ramenu koja je organizovana u saradnji sa Evropskom federacijom ortopedskih udruženja EFORT-om.

  Pet klinika

  Predsjednik UOTBIH i Predsjednik Organizacionog odbora Kongresa Slavko Manojlović i Predsjednik Naučnog odbora Kongresa Mirza Bišćević su za vrijeme svog pozdravnog govora istakli da je život u osnovi starenje, koje ljekari produžavaju i olakšavaju svojim uspješnim radom. U toj stalnoj trci mijenjaju se očekivanja pacijenta, čak se i mijenja patologija u populaciji. Jedino princip odgovora na te promijene ostaje isti – stalno podizati kvalitetu usluge koju pružamo našim pacijentima i poboljšavanje njihovog zdravlja. Svi učesnici kongresa su duboko svjesni da davno stečena znanja i tehnike vremenom zastarijevaju i da moraju biti zamijenjeni novim.

  Inače, danas ortopediju i traumatologiju Bosne i Hercegovine čini pet klinika, sedam odjeljenja i 11 odsjeka, u kojima radi 150 ortopeda i traumatologa i 30 specijalizanta ortopedije.

GDJE SMO?

Adresa
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
Telefon/Fax
+387 51 348 444
+387 51 348 453