UOTBIH

  • Artroskopija koljena

    Artroskopski se mogu pregledati gotovi svi zglobovi u tijelu. Danas su u širokoj primjeni artroskopije koljena, ramena, ručnog i skočnog zgloba a u nešto manjoj i kuka, lakta, malih zglobova i kičmenog stuba. Savremena dijagnostika i liječenje praktično cjelokupne patologije i povreda koljena ne može se zamisliti bez artroskopije i artroskopske hirurgije.

  • Kongres ortopeda i traumatologa BiH na Jahorini okupio više od 400 učesnika iz zemlje i svijeta

    U organizaciji Udruženja ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine (UOTBIH ), sinoć je na Jahorini otvoren 3. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.