UOTBIH

  • Artroskopija koljena

    Artroskopski se mogu pregledati gotovi svi zglobovi u tijelu. Danas su u širokoj primjeni artroskopije koljena, ramena, ručnog i skočnog zgloba a u nešto manjoj i kuka, lakta, malih zglobova i kičmenog stuba. Savremena dijagnostika i liječenje praktično cjelokupne patologije i povreda koljena ne može se zamisliti bez artroskopije i artroskopske hirurgije.

GDJE SMO?

Adresa
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
Telefon/Fax
+387 51 348 444
+387 51 348 453