Knjiga sažetaka - 2. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine, 2018.