Dupuytrenova kontraktura

Zašto se javlja Dupuytrenova kontraktura?

Uzrok nastanka Dupuytrenova kontraktura do sada nije objašnjen. Zapažanja i epidemiološki podaci ukazuju na češće javljanje kod muškaraca i češće se javlja u pedesetim i kasnijim godinama. Navodi se povezanost sa ponavljanom iritacijom dlana, postojanjem sklonosti zadebljanja vezivnog tkiva. Razvija se kod ljudi koji rade manuelne fizičke poslove, ali i kod poslova gdje nema fizičkog naprezanja ali se šaka dosta koristi.
Dijagnostika Dupuytrenove kontrakture

Dijagnozu nije teško postaviti, dovoljan je samo klinički pregled. Oboljenje počinje kao zadebljanje i nešto čvršće potkožno tkivo, koje se pipa u predjelu dlana, u liniji IV i V prsta. Slična promena se ne zapaža na drugim prstima ili drugoj šaci (moguće je, ali rijeđe ). Promjene progrediraju lagano tijekom više mjeseci i godina. Nisu praćene bolovima. Nekada je prvo zapažanje pacijenta nemogućnost potpunog opružanja prsta i prst se sve više savija prema dlanu. U neliječenim slučajevima, poslije više godina, prst može biti potpuno savijen u dlanu. Razlikuju se četiri stepena Dupuytrenove kontrakture, prema stepenu savijenosti prstiju. Preporuka je da se šaka operiše dok je kontraktura nižeg stepena, a svakako prije razvijanja IV stepena.

Liječenje Dupuytrenove kontrakture

Liječenje može biti neoperativno i operativno. Neoperativno liječenje može biti pasivno istezanje i opružanje (pokretanje uz asistenciju druge šake ili pritiskom pri oslanjanju) i dodatne fizikalne procedure. Na ovaj način se može usporiti napredovanje savijenosti prstiju, ali ne i sasvim otkloniti problem. Početne promjene I i II stepena se mogu na ovaj način tretirati neko vrijeme. Posljednjih godina je promovisan način liječenja sa ubrizgavanjem enzima u predio dlanske opne, koji mogu da liziraju zadebljalo fibrozno tkivo dlanske fascije.

Operativno liječenje je standardni pristup lečenja Dupuytrenove kontrakture svih stepena. Najbolje je hirurško liječenje ne odlagati više mjeseci, jer promene na dlanskoj (palmarnoj) fasciji dovode do promena na koži, zglobovima, cirkulaciji prstiju i senzitivnim nervima prstiju. Cilj operativnog liječenja je uklanjanje promijenjene dlanske opne, oslobadjanje pokretljivosti prstiju i izbegavanje narušavanja cirkulacije i senzibiliteta zahvaćenih prstiju. Postoji nekoliko hirurških tehnika, neke samo djelimično rješavaju prisutne probleme, a tehnika uklanjanja izmjenjene zadebljale opne, sa oslobadjanjem pokretljivosti prsta do punog opružanja i šivenjem kože, obezbjedjuje pun i potpun oporavak funkcije u kratkom periodu.

Izbor operativnog liječenja Dupuytrenove kontrakture

Izbor operativnog liječenja Dupuytrenove kontrakture je uijvek tehnika uklanjanja izmijenjene zadebljale opne, sa oslobadjanjem pokretljivosti prsta do punog opružanja i šivenjem kože, zato što se jedino tako obezbjeđuje pun i potpun oporavak funkcije u kratkom periodu. Operativna intervencija može biti manje ekstenzivna kod Dupuytrenove kontrakture na početku, kada samo postoji promena na dlanu. Operativna intervencija je zahtjevnija što je promjena više izražena. U slučajevima IV stepena nekada nije moguće potpuno ispraviti prst zbog konsekutivnih promjena na koži, zglobnim vezama, skraćenih krvnih sudova i nerava prsta.

Kako se izvodi operativni zahvat?

Hirurško liječenje izvode hirurzi sa iskustvom i edukacijom u oblasti hirurgije šake. U okviru opšte hirurške i specijalističke edukacije operativno liječenje spada u domen plastične hirurgije i ortopedske hirurgije. Za potpuno uklanjanje promenjenog fibroznog tkiva potrebno je korištenje uvečavajućih optičkih sistema. Operativno liječenje se izvodi u regionalnoj anesteziji, pacijent može da bude budan tokom operacije ili da spava. Nakon operacije Dupuytrenove kontrakture nije potrebno dugotrajno ostajanje u bolnici. Intervencija se može izvoditi kao jednodnevna hirurška procedura nakon koje pacijent biva otpušten kući.

Koliko traje period oporavka?

Za trajanje perioda opravka i ponovno uspostavljanje funkcije šake je od značaja: stepen izraženosti promena, broj zahvaćenih prstiju, primenjena operativna tehnika, starost pacijenta, komorbiditet (pridružene bolesti). Okvirno vrijeme trajanja za zarastanje operativne rane je 12 do 20 dana. Uspostavljanje pune funkcije i povlačenje otoka traje od 3-8 nedelja.