Artroskopija

Kod artroskopske operacije koljena, hirurg ortoped na koži koljena pravi dva do tri mala reza, kroz koje u šupljinu zgloba, uz pomoć video-sistema, uvodi hirurški instrument. Na ovaj način se vrlo uspješno operativno liječe povrede meniskusa, rješava problem prednjeg i zadnjeg ukrštenog ligamenta koljena, repozocija čašice, itd. Oporavak pacijenta je višestruko kraći u odnosu na oporavak poslije klasične operacije koljena.

Rentgenski snimak kosti ili zgloba, ortopedu omogućava uvid u izgled kosti, zgloba ili kičmenog stuba. Na rentgenskom sniku se može vidjeti naprsnuće, prijelom, dislokacija, tumor, egzostoza, zapaljenje. Da bi se dobro vidjela kost ili zgob, potrebno je napraviti dva snimka iz različitih pravaca.
Ultrazvuk zgloba se radi u cilju dijagnostike izliva (tečnosti) u šupljini zgloba, ali i radi vizualizacije vanzglobnih struktura: tetiva i burze. Ultrazvuk mišića je dijagnostička procedura kojom se može vizuelizovati mišić, njegova struktura, postojanje djelimične ili potpune rupture, postojanje hematoma (krvnog podliva).
Punkcija zgloba se radi u dijagnostičke i terapijske svrhe. Može se raditi i pod kontrolom ultrazvuka, kad se na ekranu prati put igle za punkciju i cio proces evakuacije izlivene tečnosti iz zglobne šupljine. Evakuisna tečnost se može poslati na citološku, mikrobiološku ili biohemijsku analizu, zavisno od procjene ortopeda.
Intraartikularna injekcija je terapijska mjera kojom se u šupljinu zgloba ubrizgava lijek: najčešće kortikosteroid u cilju liječenja zapaljenja ili neki od derivata hijaluronske kiseline u cilju obnavljanja zglobne hrskavice.
Lokalna infiltracija lijeka je davanje lijeka na mjesto zapaljenja, a samim tim i na mjesto najvećeg bola. Lokalno se mogu aplicirati lijekovi kao što su lokalni anestetici i kortikosteroidi.
Gipsana imobilizacija se sprovodi kod prijeloma i naprsnuća kosti, kao i kod uganuća i iščašenja zgloba. Cilj je se dijelovi polomljene kost ili susjedne zglobne površine zadrže u idealnom položaju kako bi zarastanje bilo pravilno odnosno kako bi zglob sačuvao svoju stabilnost. Za gipsanu imobilizaciju se može koristiti običan ili plastičan gips.
Repozicija kosti ili zgloba se sprovodi u slučaju dislokacije odnosno razdvajanja dijelova prelomljene kosti ili iščašenog zgloba, a cilj je da se koštani okrajci odnosno zglobne površine dovedu u idealan položaj. Repozicija se može uraditi u lokalnoj i opštoj anesteziji. Nakon obavljene repozicije kost ili zglob se imobilišu gipsanim zavojem.

Hirurško liječenje Carpal tunel sindroma radi se otvorenom metodom u blok anesteziji. Rez se pravi na strani dlana ili na unutrašnjoj strani ručnog zgloba. Cilj je da se razdvoji poprečni karpalni ligament kako bi se nerv medianus oslobodio pritiska i kako bi se na taj način povukli simptomi u smislu trnjenja i bolova u šaci i slabosti mišića.

Operacija Ahilove tetive - U slučaju rupture Ahilove tetive, pored konzervativnog liječenja gipsanom imobilizacijom moguće je i operativno liječenje. Operativno liječenje se preporučuje kod pacijenata koji imaju ponovljenu rupturu Ahilove tetive, redovno i naporno vježbaju, ili je pak ruptura kasno dijagnostikovana.
Operacija se radi u opštoj anesteziji, traje do 1 sat i pacijent sutradan napušta bolnicu, uz obaveznu gipsanu imobilizaciju.