Rješenje o akreditaciji 3. Kongresa ortopeda i traumatologa u BiH