Rješenje o akreditaciji 3. Kongresa ortopeda i traumatologa u BiH

GDJE SMO?

Adresa
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
Telefon/Fax
+387 51 348 444
+387 51 348 453