Jahorina: Na Kongresu ortopeda i traumatologa 400 učesnika iz devet zemalja

Predsjednik Kongresa Slavko Manojlović rekao je da će na ovom skupu biti razgovarano o temama iz ortopedske i traumatološke medicine. On je najavio da će eminentni stručnjaci u više od 200 prezentacija obraditi aktuelne teme iz ortopedske i traumatološke medicine, iznijeti nove stavove u terapijskim protokolima i dati smjernice za kvalitetan klinički rad.

"Iskoristićemo ovo da vidimo gdje smo u poređenju sa regionom i svijetom. Imamo učesnike iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Njemačke, Austrije i SAD", naveo je Manojlović. Sponzori Kongresa organizovaće radionice sa prikazom novih i klasičnih ortopedsko-traumatoloških tehnika. Kongres se završava sutra.