UOTBIH

Razvijanje etičke svijesti, morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika.

TEME

VII KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE SOTA 2022
• GORNJI EKSTREMITET
• DONJI EKSTREMITET
• KARLICA
• KIČMA
• DEČJA ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA
• FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI I TRAUMATOLOGIJI
• ANESTEZIOLOGIJA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI I TRAUMATOLOGIJI
• RADIOLOGIJA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI I TRAUMATOLOGIJI
• REGENERATIVNA MEDICINA U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
• SESIJA ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
• RAZNO

II KONGRES SRPSKOG UDRUŽENJA ZA HIRURGIJU ŠAKE
• OBOLJENJA ŠAKE I RUČNOG ZGLOBA
• POVREDE ŠAKE I RUČNOG ZGLOBA

II KONGRES SRPSKOG UDRUŽENJA ZA MIKROHIRURGIJU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU
• REPLANTACIONA HIRURGIJA
• REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA

KOTIZACIJA
Specijalista:
• do 1. septembra 120 EUR*
• do 1. oktobra 180 EUR*
• od 1. oktobra do 21. oktobra 220 EUR*
Specijalizant, medicinski tehničar, rendgen tehničar, fizioterapeut:
• do 1. septembra 60 EUR*
• do 1. oktobra 90 EUR*
• od 1. oktobra do 21. oktobra 120 EUR*
*bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja
Kotizacija uključuje: bedž, kongresni materijal, Sertifikat o učešću, koktel ručak dobrodošlice, kafe pauze, gala večeru
NAPOMENA: REDOVNI ČLANOVI UDRUŽENJA PLAĆAJU 50% KOTIZACIJE

PRIJAVE
https://infozonet.in.rs/SOTA/registration.php

LOKACIJA
Mona Plaza, Solunska 21, 11 000 Beograd

GDJE SMO?

Adresa
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
Telefon/Fax
+387 51 348 444
+387 51 348 453