UOTBIH

Razvijanje etičke svijesti, morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika.

Poštovani,

Pred nama je Prvi kongres endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini koji će se održati u Sarajevu. Zahvaljujući ljepoti Sarajeva i ugodnm ambijentukoji pruža Hotel Holiday, očekujemo da će savremene i izvanredne izabrane teme u oblasti endoskopske hirurgije i predavači iz Bosne i Hercegovine, regije i kao i ostalih dijelova Evrope i Svijeta, privući pažnju doktora koji se bave abdominalnom, torakalnom ili dječijom hirurgijom, urologijom, neurohirurgijom, ortopedijom, ginekologijom, otorinolaringologijom, gastroenterologijom, kao i drugim medicinskim profesionalcima koji se bave endoskopskom hirurgijom.

Da bi hirurg precizno obavljao svoj posao, neophodno je da ima široko medicinsko znanje, opremu i instrumente, a pored toga i poznavanje tehnike i tehnologije. Vrlo su bitna i bogata iskustva kolega.
Imamo tu čast i zadovoljstvo da Vas ispred Udruženja endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini (UEHBiH/ AESBH) pozovemo na Prvi kongres endoskopskig hirurga BiH, koji će se održati 6.-8.
septembra/rujna 2019.godine u Sarajevu.

Ponosni smo što je Udruženje uspješno formirano na državnom nivu s ciljem daljeg razvoja i popularizacije endoskopske hirurgije u Bosni i Hercegovini. Osnivanje je potaknuto i činjenicom da sve
zemlje u Evropi, kao i naši susjedi, Hrvatska i Srbija, imaju samostalna Udruženja endoskopskih hirurga putem kojih su potaknuli razvoj i napredak ove vrste hirurgije.

Kongres će biti pod pokroviteljstvom EAES-a (Evropskog udruženja endoskopskih hirurga) i predsjednika Prof. J. Bonjera, ali će također, okupiti hirurge koji se bave laparaskopskom hirurgijom u
regiji, Prof.dr Miloša Bjelović, predsjednika Udruženja Endoskopskih hirurga Srbije, Prof. dr Igora Stipančić, predsjednika Udruženja Endoskopskih hirurga Hrvatske te Prof.dr Aleša Tomašič,
predsjednika Udruženja Endoskopskih hirurga Slovenije i druge.

Ovo će biti dobra prilika da stručnjaci iz ove oblasti razmijene iskustva i aktuelne informacije, kao i ideje koje će nam biti od pomoći u razvoju endoskopske hirurgije.
Pozivamo Vas da svojim učešćem doprinesete kvalitetu ovog skupa koji će se održati u našem Sarajevu, vodećem političkom društvenom i kulturnom centru u Bosni i Hercegovini i istaknutom kulturnom
centru na Balkanu.

Grad je poznat po svojoj tradicionalnoj kulturnoj i religijskoj raznolikosti. "U koje god doba dana i sa koga god uzvišenja bacite pogled na Sarajevo, vi uvijek i nehotice pomislite isto. To je grad, grad koji
dotrajava i umire i u isto vrijeme se rađa i preobražava. Danas, grad naših najljepših težnji i napora i najsmjelijih želja i nada" rekao je Ivo Andrić, pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost.

Nadamo se da ćete naći interesovanje i vrijeme, da nam se pridružite.

Dobro došli! S poštovanjem,
Prof.dr.med.sci. Samir Delibegović

PRIJAVI SE

GDJE SMO?

Adresa
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
Telefon/Fax
+387 51 348 444
+387 51 348 453

PRIJATELJI PORTALA