UOTBiH

Ortopedsko-traumatološka služba u Bosni i Hercegovini se, kao i drugdje u početku razvijala u okviru hirurgije. Razvojem struke, povećanjem broja pacijenata kao i njihovih očekivanja ortopedija se polagano odvajala od opšte hirurgije tako da danas u svim većim gradovima imamo ortopedske/trauma klinike, odnosno odjele na kojima rade specijalisti ortopedi i traumatolozi.

Ciljevi Udruženja ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini su:

  • praćenje dostignuća i stručno usavršavanje iz domena ortopedije/traumatologije i unapređenje medicinske usluge za naše pacijente,
  • razvijanje etičke svijesti, morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu sa kodeksom etike zdravstvenih radnika,
  • saradnja sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u BiH i inostranstvu,
  • izdavanje publikacija i organizacija skupova,
  • davanje mišljenja o medicinskim i društvenim pitanjima vezanim za našu struku.