Poštovane kolegice i kolege,

Veliko mi je zadovoljstvo pozvati  Vas na Prvi kurs muskuloskeletne onkologije koji će se održati 17. i 18. decembra 2019. u Sarajevu, hotel Evropa.

Tumorska oboljenja u ortopediji su znatno rjeđa u odnosu na ostalu patologiju i povrede, samim tim su i naša iskustva u njihovom liječenju skromnija. Nadalje, mlađa životna dob, kompleksnost i neizvjesnost liječenja, potreba brzog djelovanja, kao i heterogenost smjernica liječenja bili su razlozi zbog kojih se je naše Udruženje odlučilo za organizaciju ovog kursa.

Prof. dr Pietro Ruggieri, šef Odjela ortopedske onkologije u Padovi, a prije toga Rizzoli instituta u Bologni, spada među najprepoznatljivije stručnjake iz ove oblasti. Zajedno sa svojim timom, širom svijeta organizira dvodnevne tumorske škole, gdje specijalistima, prvenstveno ortopedima, prezentira najmodernija saznanja i protokole u liječenju ovih teških oboljenja.

Molim Vas pogledajte program kursa u prilogu ovog poziva i rezervirajte navedene datume u Vašem, zasigurno popunjenom kalendaru. Organizatori kursa, Udruženje ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine i Univerzitet u Padovi, će se potruditi da ovu posjetu našem gradu pamtite kao veoma korisnu i prijatnu. 

Do skorog viđenja,

Acc. prof. dr Mirza Bišćević

Predsjednik UOTBIH


Dear Colleagues,

It is my great pleasure to invite you to the 1st Course of Musculoskeletal Oncology which will be held on December 17 and 18, 2019 in Sarajevo, Hotel Europe.

Tumor diseases in orthopedics are less common than other pathologies and injuries, and therefore our experiences in their treatment are modest. Furthermore, younger age, complexity and uncertainty of treatment, need for quick action, as well as heterogeneity of treatment guidelines were the reasons why our Association decided to organize this course.

Prof. dr. Dr Pietro Ruggieri, Head of the Department of Orthopedic Oncology in Padua, and before that the Rizzoli Institute in Bologna, is among the most recognized experts in this field. Together with his team, he organizes two-day education courses around the world, where he presents to the specialists, primarily orthopedists, with the most up-to-date knowledge and techniques in the treatment of these serious diseases.

Please refer to the program of 1st Course of Musculoskeletal Oncology attached to this invitation and save the dates in your busy calendar.

The course organizers, the Association of Orthopedists and Traumatologists of Bosnia and Herzegovina and the University of Padova will do their best to make your visit to Sarajevo memorable and enjoyable.

Sincerely,

Acc. prof. Mirza Bišćević, PhD

President of UOTBIH


Profile of the Course:
Except orthopedists and traumatologists active participation in the Course can take and specialists of other branches of medicine, who are working closely with orthopedists and traumatologists, such as physiatrists, anesthesiologists, internists, pediatricians, neuro and plastic surgeons.

Principle of operation:

  • Oral presentations
  • Case discussions

Certificate of attendance:

After Course every participant with paid registration fee will receive certificate of attendance.


Course program: http://uotbih.ba/index.php/course-2019/125-program-course2019

Course registration: http://uotbih.ba/index.php/course-2019/127-registration-and-accommodation